NAJDI STOMATOLOGA PROČ WATERLASE? KLINICKÉ PŘÍNOSY KLINICKÉ INDIKACE OHLASY

POHODA PRO PACIENTA

Teplo, vibrace a tlak jsou primární zdroje bolesti, které jsou spojovány s tradiční zubní vrtačkou. Waterlase® preparuje a řeže bez vibrací, neprodukuje teplo ani tlak. Široké spektrum stomatologických zákroků tak může být prováděno s minimálním použitím injekcí
a anestezie - tedy méně necitlivých rtů a tváří, žádný strach z následné bolesti po odeznění umrtvení.

Waterlase Dentistry“ přináší novou kvalitu do stomatologického ošetření – odstraňuje pocit bolesti a nepříjemný vjem z klasické zubní vrtačky. Navíc Waterlase redukuje krvácivost, pooperační bolest a otoky operované tkáně a díky tomu výrazně snižuje nutnost následného podávání léků proti bolesti.

PŘESNOST A PRECIZNOST

Waterlase® stomatolog je schopen ošetřit cílovou oblast zubní struktury a dásně bez jakéhokoliv vlivu na bezprostřední okolí.
Použití Waterlase® tak chrání zdravé zubní struktury nepostižené kazem.

REDUKCE TRAUMAT

Vysokorychlostní vrtání může způsobit vlasové trhliny a mikrofraktury v povrchu zubu, které mohou následně způsobit další zubní problémy. Waterlase® výrazně snižuje možné poškození zubů a minimalizuje zdravotní traumata.

ZLEPŠENÍ KVALITY ZUBNÍCH VÝPLNÍ

Ošetření zubních kazů pomocí laseru Waterlase® zvyšuje životnost následné kompozitní (bílé) výplně, díky dokonalejší přilnavosti preparované plochy a výplně.

MINIMÁLNÍ KRVÁCIVOST A OTOKY

Díky velmi šetrnému charakteru řezu a koagulačním schopnostem Waterlase® je možno provádět většinu operačních zákroků na měkkých tkáních (dáseň) s minimálním nebo žádným krvácením a prakticky bez pooperačního otoku.

MÉNĚ NÁVŠTĚV U STOMATOLOGA

Bez nutnosti injekcí a anestezie může stomatolog
ošetřit více kazů současně.

Waterlase® dává stomatologovi možnost provádět
řadu zákroků, které dříve vyžadovaly odeslání
ke specialistovi. Nyní Vás bude moci ošetřit
při jedné návštěvě. Více času a méně stresu
pro Vás – pacienta.

UNIVERZÁLNOST

Stomatologický laser Waterlase®
je až neuvěřitelně univerzální.
Může být použit jak pro zákroky
na tvrdých tkáních, tak i na měkkých
tkáních. Od odstraňování kazů přes
praparaci kavit, komplexní ošetření
kořenových kanálků, parodontologii,
implantologiii, ortodoncii,
kosmetické úpravy
až po čelistní chirurgii.

NAJDI STOMATOLOGA

PROČ WATERLASE?

KLINICKÉ PŘÍNOSY KLINICKÉ INDIKACE OHLASY